Disclaimer

De opzet en inhoud van deze website is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Deze website en/of exploitant van deze website kan niet instaan voor onvolledigheden of fouten op de website.

Zowel de website als de exploitant van de website kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, door het gebruik van deze website.

Tevens hebben wij geen invloed op de inhoud en de bedrijfsvoering van websites waarnaar wij linkvermeldingen of een andere vorm van verwijzing hebben opgenomen op onze website. Alle foto's, illustraties en teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van www.poker-kennisbank.nl, tenzij anders vermeld. De genoemde foto's, illustraties en teksten mogen niet gereproduceerd, noch aangepast of gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van www.poker-kennisbank.nl. Het gebruik van beschikbaar gestelde beelden/teksten/documenten impliceert dat u www.poker-kennisbank.nl als eigenaar vermeldt.

Voor het gebruik van formats of sjablonen die we beschikbaar stellen via deze website gaat u ermee akkoord een vermelding en link naar www.poker-kennisbank.nl te doen bij het gebruik.

Mocht er sprake zijn van bronvermelding van gebruikte teksten of materialen dan proberen we hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Mocht u twijfelen aan de juistheid van eventuele bronvermeldingen, of van mening zijn dat deze niet, of niet correct, zijn opgenomen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen, onder vermelding van en met bewijslast van het originele auteursrecht zodat wij, mits uw verzoek juist is, dit kunnen aanpassen.

In geen enkel geval zullen wij overgaan tot een eventuele schadevergoeding voor onvolkomendheden hierin. Bij het bezoeken van deze website verklaart u akkoord te zijn met bovengenoemde gebruiksvoorwaarden en overige inhoud van deze disclaimer.

 

 

Home    Contact    Disclaimer                                    Stuur deze pagina door via e-mail